آسانرو آریا آمادگی دارد قطعات پله برقی را با کیفیت و سرویس مناسب تأمین نماید.

از آنجا که سرویس و نگهداری مناسب از پله برقی مخصوصاً روغنکاری و چک کردن دوره ای قطعات آن، در عمر مفید و نیز هزینه نگهداری و استحلاک پله برقی تأثیر بسزایی دارد، جهت تآمین قطعات پله برقی و نگهداری پله برقی از تکنسین و شرکت های معتبر استفاده نمایید.

در تعویض قطعات پله برقی، استفاده از قطعاتی که دقیقاً با مشخصات قطعات قبلی و اندازه های منطبق بر آن باشند، حائز اهمیت است. لذا حتی المقدور جهت سفارش قطعات پله برقی از پارت نامبر همراه با نام برند پله برقی استفاده نمایید.

از جمله قطعات پله برقی عبارتند از:

رولر یا رولیک در سایزهای مختلف – استپ یا پله – هندریل – شانه پله – زنجیر شامل زنجیر استپ و زنجیر هندریل – فلکه هندریل – نوار دور استپ – نیول چین – فرکشن ویل – درایو – فرچه ایمنی

این شرکت آمادگی دارد با مراجعه تکنسین های این شرکت، قطعات مورد نیاز شما را به صورت تضمینی و همراه با گارانتی ارائه نماید.

هنگام خرید، مشخصات دقیق قطعات پله برقی خریداری شده را از فروشنده بخواهید زیرا سرویس و نگهداری و تأمین قطعات پله برقی، حتی از خرید پله برقی، نیاز به دقت بیشتری دارد.

به امید خدا در آینده جدول سرویس و نگهداری و بازه های زمانی که قطعات پله برقی، نیاز به بازبینی و بررسی دارند، در سایت قرار خواهد گرفت.